JOANNICI w przedszkolu 2012

JOANNICI z Ornety przeprowadzili szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci otrzymały wskazówki, jak należy postępować w razie wypadku, przypomniały sobie ważne numery telefonów i poprawną komunikację podczas rozmowy z dyspozytorem pogotowia ratunkowego.