Bliżej matematyki 2021

Podczas wesołej zabawy Biedronki zapoznawały się z matematyką.