Święto Drzewa 2018

Drzewa, jako największe rośliny na Ziemi, stanowią najlepsze środowisko życia dla różnych gatunków roślin i zwierząt.