11 listopada - Święto Odrodzenia Polski 2013

 "Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego." Słowa Jana Pawła II w najprostszy sposób realizuje grupa Biedronek, poznając i szanując symbole narodowe w przededniu 95. rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości.