Uroczysty obiad 2019

Po raz kolejmy dzieci z Zerówki uczestniczyły w uroczystym obiedzie ucząc się kultury przy stole.