Średniaki

REALIZACJA  ZADAŃ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

 

Temat kompleksowy: Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem.

 

Tematy dnia: Poniedziałek - Tydzień dzieci miał siedmioro

                       Wtorek - Duży czy mały?

                       Środa - Oczami dziecka

                       Czwartek - Dawno temu - teraz- w przyszłości

                       Piątek - Świat za sto lat

 

                     

Zajęcia dodatkowe  w roku szkolnym 2018/2019

 

Poniedziałek

Kinezyterapia z elementami integracji sensorycznej WWR 7.45 – 8.15

Robotyka / kodowanie 10.45 – 11.15

Logopedia WWR 11.00 – 12.00

Zajęcia taneczne „Tańczące przedszkole” -12.30 – 12.45

 

Wtorek

Gimnastyka korekcyjna WWR– 10.30 – 11.00

Zajęcia naukowo – badawcze - 11.35 – 12.00

Język angielski –  13.30 – 14.00

Środa

Terapia pedagogiczna WWR –10.00 – 10.30

 

Socjoterapia  -11.30 – 12.00

 

Czwartek

Kinezyterapia z elementami integracji sensorycznej WWR  7.45 – 8.15

Zajęcia logopedyczne  9.00 – 9.20 / 13.10 – 13.30

Logopedia WWR -11.00 – 11.40

 

 

Piątek

Zajęcia muzyczno - rytmiczne „Wesołe nutki” 10.15 – 10.30 / 13.15 - 13.30

Gimnastyka korekcyjna WWR- 10.30 – 11.00

Język angielski –13.25 – 13.55