Starszaki

REALIZACJA  ZADAŃ  DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

 

 

Temat kompleksowy: Wakacje.

Tematy dnia: Poniedziałek

                      Wtorek -

                      Środa

                      Czwartek -

                      Piątek

                        

Zajęcia dodatkowe  w roku szkolnym 2020/2021

 

Poniedziałek

Kinezyterapia z elementami integracji sensorycznej WWR-8.00 - 8.30

Robotyka / kodowanie - 11.30 - 12.00

Zajęcia logopedyczne WWR -12.00-12.30

Język angielski 13.15 – 13.45

                             

Wtorek

Gimnastyka korekcyjna WWR -11.00 – 11.30

Zajęcia naukowo-badawcze -11.35 - 11.55 1x w miesiącu

Zajęcia taneczne "Tańczące przedszkole"- 12.30 - 12.45

 

Środa

Język angielski - 10.00-10.30

Zajęcia muzyczno-rytmiczne "Wesołe nutki" - 11.25-11.55

Zajęcia logopedyczne WWR –12.00 – 12.30

 

Czwartek

Kinezyterapia z elementami integracji sensorycznej WWR -8.00 - 8.300

Terapia prdagogiczne WWR-10.00 - 10.30

Akademia wyobraźni - 12.00-12.30 1x w miesiącu

 

Piątek

Gimnastyka korekcyjna WWR- 9.30-10.00

Zajęcia logopedyczne w grupie-11.00 - 11.20