Zerówka

REALIZACJA ZADAŃ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

 

 

Temat kompleksowy: Czy mozna cofnąć czas? 023.01 - 07.01.2022

 

Tematy dnia: Poniedziałek - Postanowienia noworoczne.

                       Wtorek - Mierzymy czas.

                       Środa - Dzień i noc.

                       Czwartek -

                       Piątek  - Dwanoscie miesięcy..

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2021/2022

 

Poniedziałek

Zajęcia grafomotoryczne- 11.00 - 11,30

Język angielski -12.45-13.15

 

Wtorek

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami korekty -10.30 - 11,00

Akademia wyobraźni - 12.30-13.00  1 x w miesiącu

 

Środa

Język angielski 11.00-11.30

Zajęcia naukowo-badawcze-11.35 - 11.55 1 x w miesiacu

                                                                                                                                               Zajęcia umuzykalniające "W krainie melodii" –12.00 – 12.30

                                                                                                                                                                     

Czwartek

Religia - 9.00-9.45

Robotyka / kodowanie 10.00 – 10.30

Język angielski -11.35-12.05

 

Piątek

Zajecia logorytmiczne - 9.35 - 9.55

Zajęcia logopedyczne WWR - 10.25 - 10.45

Zajęcia taneczne "Tańczące przedszkole" 11.00 – 11.15