Konkurs "Album - oznaki wiosny"2021

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego

Album - Oznaki wiosny”

 

 

         Cele konkursu:

 • Utrwalenie wiedzy związanej z oznakami wiosny;

 • Wyzwolenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję fotograficzną oraz plastyczną;

 • Promowanie talentów plastycznych dzieci.

         Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci oraz ich rodzin ze wszystkich grup wiekowych z naszego przedszkola.

 2. Tematyka konkursu: Album - oznaki wiosny.

 3. Zadaniem uczestnika będzie stworzenie albumu z samodzielnie wykonanych zdjęć przedstawiających oznaki wiosny (ilość zdjęć musi mieścić się w przedziale 5 – 10, każde zdjęcie należy opisać):

  • Format albumu dowolny;

  • Technika pracy dowolna;

  • Pracę konkursową należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nazwą grupy przedszkolnej, do której uczęszcza.

 4. Prace konkursowe należy dostarczyć do 19 kwietnia 2021r. do sekretariatu przedszkola.

 5. Ocenie podlegać będą: zgodność z tematyką konkursu, wartość artystyczna, ciekawe ujęcie tematu, stopień trudności i estetyka oraz wiek dziecka.

 6. Powołana komisja oceni wykonane prace konkursowe.

 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 23 kwietnia 2021r.

Organizator konkursu:

Emilia Migryt