Konkurs matematyczny 2021

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO

STRATEGIE MATEMATYCZNE W GRACH PLANSZOWYCH”

 

 

 

 

  Cele konkursu:

 • promowanie zabawy edukacyjnej w grach planszowych

 • zaprezentowanie wartości i talentu plastycznego dzieci

 • kształtowanie osobowości i odporności emocjonalnej przedszkolaków

 • kształtowanie pojęć matematycznych, umiejętności przeliczania liczebnikami głównymi i porządkowymi

 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną poprzez wspólne tworzenie gry

 • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

 • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności oraz zdolności plastycznych.

 

Uczestnicy:

W konkursie mogą wziąć udział dzieci z wszystkich grup wiekowych z Przedszkola Niepublicznego „Jaś i Małgosia” w Dobrym Mieście oraz ich rodzice i rodzeństwo.

 

Zasady uczestnictwa:

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej  dowolnie wybraną techniką, w dowolnym formacie, zachowując temat konkursu. Do tworzenia gier mogą być wykorzystane kostki sześcienne lub wielościenne oraz działania matematyczne.

 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

 3. Praca konkursowa powinna być wspólnym dziełem dziecka, rodzica i ewentualnie rodzeństwa.

 4. Każda praca powinna być czytelnie podpisana: imię i nazwisko autora, grupa.

 

Format pracy: dowolny, do konkursu może być zgłoszona praca płaska bądź przestrzenna z użyciem różnorodnych materiałów.

Termin: prace należy dostarczyć do 02.03.2021 r.

 

Miejsce dostarczenia prac: Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” w Dobrym Mieście, ul. Tuwima 5.

 

Ogłoszenie wyników:

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 08 marca 2021 r.

 

Kryteria oceny:

 • zgodność z regulaminem i tematem konkursu,

 • wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych,

 • pomysłowość w ujęciu tematu,

 • ogólny wyraz artystyczny i estetyka pracy.

 

Uwagi:

 

 • Wykonane gry pozostaną w naszym przedszkolu i posłużą dzieciom do zabawy;

 • zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu;

 • uczestnictwo w konkursie oznacza udzielenie zgody na publikację imienia i nazwiska jego uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do wystawienia i opublikowania prac.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy miłej zabawy podczas tworzenia gry.


 

Organizator: Edyta Ryś