Nowy komunikat !

 

                            Szanowni Rodzice !

 

                      Od 18 maja 2020 r. otwieramy przedszkole w reżimie sanitarnym zgodnie ze wszystkimi wytycznymi GIS i MEN.  W pierwszej kolejności zapewniamy miejsca dla tych  dzieci, których dwoje rodziców pracuje i są oni pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych , pracownikami handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID — 19, a także  tych, którzy w ubiegłym tygodniu dopełnili formalności i zgłosili do dyrektora  chęć posłania swojego dziecka do przedszkola.

Ze względu na ilość zgłoszonych dzieci utworzyliśmy w tym tygodniu (18-22 maj 2020) jedną grupę . Jeżeli będą kolejne zgłoszenia, to od następnego tygodnia będziemy planować kolejne grupy. Grupy te w obecnej sytuacji nie mogą być bardziej liczne niż 12 osobowe. Rodzice zdecydowani, aby posłać swoje dziecko w kolejnych dniach i tygodniach do przedszkola,  zobowiązani są do wcześniejszego zgłoszenia  telefonicznego w sekretariacie przedszkola. Samo zgłoszenie nie gwarantuje jeszcze możliwości uczestnictwa dziecka w zajęciach przedszkolnych.  Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola  muszą  zapoznać się przedtem z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu  i podpisać  odpowiednie oświadczenie.

Przypominamy, że obecnie  dzieci nie mogą przynosić ze sobą do przedszkola żadnych zabawek ani innych przedmiotów z domu. Powinny być zdrowe (mierzymy dzieciom na wejściu temperaturę). Rodzice ze względów bezpieczeństwa nie mogą wchodzić do  budynku przedszkola. Przekazują dziecko pracownikowi  placówki. Zgodnie z opracowanymi procedurami  z sal zajęć musieliśmy usunąć maskotki, dywany, puzzle, książeczki. Dzieci nie będą mogły wychodzić na spacery, jedynie będą korzystały z placu zabaw. Pracownicy przedszkola dla swojej ochrony mogą być wyposażeni w maseczki, przyłbice, jednorazowe rękawice.

            Wszystkich Rodziców bardzo prosimy o wytłumaczenie swoim dzieciom konieczności wprowadzenia tych zmian bez wzbudzania w nich niepotrzebnego strachu, aby łatwiej przystosowały się do zmienionych warunków funkcjonowania. Zależy nam, aby w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, jak najspokojniej i bez niepotrzebnego stresu móc profesjonalnie i bezpiecznie zająć się Państwa dziećmi.

Pozdrawiamy

Dyrekcja  Przedszkola Niepublicznego „Jaś i Małgosia” w Dobrym Mieście