Szlachetna Paczka 2022

Drodzy Rodzice, razem jest łatwiej pomagać!
W związku z tym postanowiliśmy wziąć udział w tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki. Rodzina, którą wybraliśmy, to mama Anna i córka Daria. Obie znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej. Świadomość tego, że mają Państwo dobre i ogromne serca zadecydowała o tym, że postanowiliśmy poprosić o wsparcie w tegorocznej akcji. Jeśli Państwo zdecydują się, to w holu przedszkola zostanie postawiony kosz, do którego będziemy zbierać żywność i środki chemiczne.
Przygotowywanie paczki, to lekcja dla młodego pokolenia o empatii i otwartości na drugiego człowieka, który mimo że jest zupełnie obcy – jest ważny. To też nauka o tym, że każdy z nas ma wpływ na otaczający świat.

Dzieci  przygotowując pomoc dla konkretnej rodziny, mają możliwość realnie zmienić jej los. Działanie w Szlachetnej Paczce to także okazja do zajęć praktycznych, podczas których dzieci zaobserwują, że “Dobro to wynik dzielenia”.