Maluchy

REALIZACJA  ZADAŃ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY

Temat kompleksowy: Wakacje.

 

Tematy dnia: Poniedziałek -

                       Wtorek -

                       Środa - 

                       Czwartek

                       Piątek -

Zajęcia dodatkowe   w roku szkolnym 2020/2021

 

Poniedziałek

Robotyka / kodowanie – 10.00– 10.20

Język angielski - 10.45 – 11.00

 

Wtorek

Zajęcia naukowo – badawcze –10.05 – 10.25 1x w miesiacu

Zajęcia taneczne "Tańczące przedszkole" 11.00 – 11.10

 

Środa

Język angielski - 10.45 - 11.00

Zajęcia muzyczno-rytmiczne "Wesołe Nutki" - 11.05 - 11.20

 

Czwartek

Akademia wyobraźni -11.00-11.30 1x w miesiacu

 

Piątek

Zajęcia logopedyczne - cała grupa - 10.45-11.00