Maluchy

REALIZACJA  ZADAŃ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

 

Temat kompleksowy: Czekamy na wiosnę

 

Tematy dnia: Poniedziałek - Pierwsze kwiatki

                       Wtorek - Oznaki wiosny

                       Środa - Pani Wiosna

                       Czwartek - Wiosenne zagadki

                       Piątek - Idzie, idzie wiosna!

Zajęcia dodatkowe   w roku szkolnym 2018/2019

 

Poniedziałek

Kinezyterapia z elementami integracji sensorycznej WWR

7.45 – 8.15

Robotyka / kodowanie – 10.15 – 10.45

Logopedia WWR -11.00 – 11.40

Zajęcia logopedyczne – cała grupa - 11.40 – 12.00

Język angielski – Magdalena Szczudło - 14.35 – 14.50

 

Wtorek

Zajęcia muzyczno - rytmiczne „Wesołe nutki” 10.00 – 10.15

Gimnastyka korekcyjna WWR-10.30 – 11.00 -

Język angielski –14.35 – 14.50

 

Środa

Terapia pedagogiczna WWR -10.00 – 10.30

Zajęcia taneczne „Tańczące przedszkole” -10.30 – 10.45

Socjoterapia WWR -11.30 – 12.00

 

Czwartek

Kinezyterapia z elementami integracji sensorycznej WWR

7.45 – 8.15

Logopedia WWR –11.00 – 11.40

 

Piątek

Gimnastyka korekcyjna WWR -10.30 – 11.00

Zajęcia naukowo – badawcze –11.35 – 11.55