Średniaki

REALIZACJA  ZADAŃ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

 

Temat kompleksowy: Zwierzęta są głodne. 03.01-07.01.2022

 

Tematy dnia: Poniedziałek - Domek dla ptaszków.

                       Wtorek- Dokarmiamy ptaki.

                       Środa - Ile jest wróbli?

                       Czwartek -

                       Piątek - Spiżarnia ptaków.

 

                     

Zajęcia dodatkowe  w roku szkolnym 2021/2022

 

Poniedziałek

Język angielski -  11.20 – 11.35

Ćwiczenia ogólnorozwojowe - 10.00 - 10.20

 

Wtorek

Zajęcia naukowo-badawcze– 11.00 – 11.20 1x w miesiacu

Akademia wyobraźni - 12.00 - 12.30  1 x w miesiącu

 

Środa

Zajęcia umuzykalniające " W karinie melodii” 12.00 - 12.15

 

Czwartek

Robotyka / kodowanie 9.25 – 9.55

 

Piątek

Zajecia logorytmiczne -10.10 - 10.25

Zajęcia taneczne "Tańczące przedszkole"-11.20 - 11.35