Średniaki

REALIZACJA  ZADAŃ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

 

Temat kompleksowy: Moje zmysły.

 

Tematy dnia: Poniedziałek - Uszy na sprzedaż.

                       Wtorek - Miękkie czy twarde.

                       Środa - Znam zmysły.

                       Czwartek - Kolorowy świat.

                       Piątek - Ładne zapachy i brzydkie zapachy.

 

                     

Zajęcia dodatkowe  w roku szkolnym 2020/2021

 

Poniedziałek

Robotyka / kodowanie 11.00 – 11.30

Język angielski -  11.30 – 12.00

 

Wtorek

Zajęcia naukowo-badawcze– 11.00 – 11.20 1x w miesiacu

Akademia wyobraźni - 12.00 - 12.30  1 x w miesiącu

 

Środa

Język angielski -11.05 - 11.20

Zajęcia muzyczno - rytmiczne „Wesołe nutki” 12.00 - 12.15

 

Czwartek

Zajecia logopedyczne w grupie -11.10 – 11.25

 

Piątek

Zajęcia taneczne "Tańczące przedszkole"-11.20 - 11.35