Zerówka

REALIZACJA ZADAŃ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

 

Temat kompleksowy: Razem ciekawie spędzamy czas.

 

Tematy dnia: Poniedziałek - Ciekawa Ula.

                       Wtorek - Przedszkole - dom pełen ciekawych zabaw.

                       Środa - Dzień przedszkolaka jest ciekawy.

                       Czwartek - tajemnice przedszkolnych kącików.

                       Piątek - Jestem samodzielny.

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2019/2020

 

Poniedziałek

Kinezyterapia z elementami integracji sensorycznej WWR  8.15 – 9.15

Religia –10.00  - 10.45

Robotyka / kodowanie 10.45 – 11.15

 

Wtorek

Zajęcia taneczne „Tańczące przedszkole” – 10.00 – 10.20

Gimnastyka korekcyjna WWR– 10.30 – 11.00

Logopedia WWR –11.00 – 11.40

Język angielski –13.00 – 13.30

 

Środa

Terapia pedagogicznaWWR -10.00 – 10.30 / 13.00 - 13.30

LogopediaWWR –11.00 – 11.40

Socjoterapia  WWR- 11.30 – 12.00

Zajęcia logopedyczne – cała grupa –11.40 – 12.00

 

Czwartek

Kinezyterapia z elementami integracji sensorycznej WWR  8.15– 9.15

Zajęcia naukowo – badawcze –11.35 – 12.05

 

Piątek

Zajęcia muzyczno - rytmiczne „Wesołe nutki” 10.00 – 10.15

Gimnastyka korekcyjna WWR– 10.30 – 11.00

Logopedia WWR –11.00 – 11.40

Język angielski –12.15 – 12.45