Zerówka

REALIZACJA ZADAŃ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

 

Temat kompleksowy: Niesamowita podróż w czasie

 

Tematy dnia: Poniedziałek - Jak to samo miejsce wyglądało kiedyś, a jak wygląda dziś

                       Wtorek - Z wizytą u króla i królowej

                       Środa - Niesamowite podróże dawniej i dziś

                       Czwartek - Siedem krółewien, siedmiu królewiczów

                       Piątek - Matematyczne zabawy dwaniej i dziś

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2019/2020

 

Poniedziałek

Kinezyterapia z elementami integracji sensorycznej WWR  8.00 – 8.30

Robotyka / kodowanie 10.00 – 10.30

Zajęcia muzykoterapii WWR-11.20 - 11.40

Religia-12.50 - 13.20

 

Wtorek

Gimnastyka korekcyjna WWR– 11.000 – 11.30

Logopedia WWR –11.30 – 12.00

Zajęcia logopedyczne - cała grupa-12.30 - 12.30 - 13.00

Język angielski –12.45 – 13.15

 

Środa

                                                                                                                                                                 Zajęcia naukowo-badawcze-11.00 - 11.20

Zajęcia logopedyczne WWR–12.30 – 12.50

Akademia wyobraźni-12.50 - 13.20 1 x w miesiącu

 

Czwartek

Kinezyterapia z elementami integracji sensorycznej WWR  8.00– 8.30

Terapia pedagogiczna -10.00 - 10.30

Zajęcia muzyczno-rytmiczne "Wesołe nutki"-11.00 - 11.30

Język angielski-13.45 - 14.15

 

Piątek

Zajęcia taneczne "Tańczące przedszkole" 11.00 – 10.15

Logopedia WWR –11.00 – 11.40