Szanowni Rodzice!

    Poszerzając ofertę edukacyjną naszego przedszkola, w obecnym roku szkolnym wprowadzone zostały zajęcia profilaktyczne z gimnastyki korekcyjnej.

 

    Zajęcia te stanowią ciekawą propozycję oddziaływań dotyczących nie tylko motoryki. Uwzględniamy w nich zadania, które umożliwią dziecku ćwiczenie pamięci, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, rozbudzą motywację do wszechstronnej aktywności stanowiącej niezbędny warunek jego rozwoju. Odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone przyczynią się do osiągnięcia "gotowości szkolnej".

 

    Dlatego gimnastyka korekcyjna jest skierowana głównie do dzieci 5. i 6. letnich, nie wymagających jeszcze postępowania rehabilitacyjnego. W wieku przedszkolnym obserwuje się liczne wady rozwojowe w postawie ciała. Są one czasem mało zaznaczone i błędy takie można łatwo wyrównać i usunąć. Jedne z nich wynikają z wątłości budowy, niewystarczającej odporności organizmu, bądź są skutkiem przebytych chorób, a jeszcze inne wywodzą się z błędów wychowawczych lub nieodpowiednich warunków życia.

 

    W naszym przedszkolu prawidłowa postawa dziecka jako wyraz zdrowia fizycznego jest celem przewodnim. Wszelkie zaniedbania doprowadzić mogą do utrwalenia się złych nawyków i spowodować zniekształcenie się kości i stawów, które przerodzą się w trwałe wady budowy. Aby zapobiec tym wadom,należy dostarczyć dzieciom zorganizowanych form aktywności ruchowej w rozszerzonym wymiarze i wprowadzić elementy gimnastyki korekcyjnej w formie odpowiadającej wiekowi i możliwościom psychoruchowym przedszkolaków. Dzieci w wieku przedszkolnym wymagają również odpowiedniej motywacji do ćwiczeń, w czym bardzo pomocni są świadomi Rodzice.