Przesiewowe badanie zaburzeń statyki postawy ciała 2023r.

Przesiewowe badanie zaburzeń statyki postawy ciała

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w kwietniu 2023r. odbędzie się, przesiewowe badanie zaburzeń statyki postawy ciała.

Każde dziecko otrzyma wydruk z fotografią w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej oraz obraz stóp z ewentualnymi nieprawidłowościami i zestawem ćwiczeń domowych.

Chętni Rodzice mogą pobrać formularz zgody w sekretariacie przedszkola. Całkowity koszt badania wynosi 45,00 zł. Wpłat należy dokonywać w sekretariacie do końca marca br.

 

                                                                                                                                     Dyrekcja