Plan dnia

6.30 - 8.10

 • Dzieci schodzą się do przedszkola – umacnianie więzi z rówieśnikami, integrowanie się dzieci z zespołem poprzez zabawy dowolne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne oraz elementy pracy.
 • Praca indywidualna i w małych zespołach

8.10–8.30

 • Zabawy ruchowe, zabawy integracyjne, ćwiczenia poranne
 • Zabiegi higieniczne 

8.30–9.00:

 •  Śniadanie

9.00–11.40

 • Zabiegi higieniczne
 • Tworzenie przez nauczycielkę sytuacji edukacyjnych z zakresu wychowania zdrowotnego, moralno- społecznego, umysłowego i estetycznego
 • Zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów
 • Wycieczki i spacery
 • Zabawy i gry ruchowe na powietrzu 

11.40-12.00

 • Zabawy integracyjne
 • Zabiegi higieniczne 

12.00–12.30:

 • Obiad (drugie danie) 

12.30–14.00

 • Zabiegi higieniczne
 • Odpoczynek. Słuchanie muzyki relaksacyjnej oraz utworów literackich i muzycznych
 • Zajęcia zorganizowane oraz wynikające z inicjatywy dzieci
 • Gry i zabawy w sali i w ogrodzie (dzieci starsze, nieleżakujące)
 • Zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów 
 • Zabiegi higieniczne

14.00: Zupa

 • Zabawa ruchowa
 • Zabiegi higieniczne

14:40 Podwieczorek

15.00–17.00

 • Zabiegi higieniczne
 • Praca indywidualna z dzieckiem i w małych zespołach
 • Rozwijanie twórczości spontanicznej i zainteresowań dzieci
 • Podsumowanie wydarzeń dnia
 • Prace porządkowe przy stolikach i w kącikach zainteresowań